Zo maak je slim gebruik van aftrekbeperking gemengde kosten

 

 

Om een zo hoog mogelijk bedrag van je gemengde kosten van je fiscale winst te kunnen aftrekken, moet je als ondernemer zélf alert zijn op de methode die je toepast. Omdat de regels rondom de aftrekbeperking nogal eens als ingewikkeld worden beschouwd, diepen we ze in deze blog voor je uit, en schotelen we je enkele rekenvoorbeelden voor.

Gemengde kosten zijn kosten die maar voor een gedeelte mogen worden afgetrokken van de fiscale winst. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor zakelijke diners, relatiegeschenken, symposia en personeelsfeesten. De aftrekbeperking houdt in dat kosten die voor deze posten gemaakt zijn, tot een bedrag van 4.600 euro (2019) niet aftrekbaar zijn. Maar, en dit is een belangrijke kanttekening voor iedere ondernemer, je kunt er ook voor kiezen om 73,5% (ondernemers voor de vennootschapsbelasting) van de totale gemaakte kosten niet aftrekbaar te stellen. Hoe je dit in de belastingaangifte inricht, is helemaal aan jou.

Kosten met een drempel en een vast bedrag

Voor de volgende kosten geldt een drempel. Je mag alleen het bedrag boven deze drempel aftrekken.

  • kosten voor voeding, drank en genotmiddelen
  • kosten voor representatie, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
  • kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen (ook reis- en verblijfskosten).

Hoe ziet die overweging er in de praktijk uit? Twee rekenvoorbeelden, waarbij we uitgaan van een VPB-onderneming.

Voorbeeld 1: Je maakt in 2019 de volgende kosten: Bedrag
Voedsel, drank en genotmiddelen € 1.221
Reis- en verblijfkosten voor bezoeken aan beurzen, congressen en seminars € 1.800
Gemengde kosten € 3.021
Aftrekbaar 73,5% van € 3.021 € 2.220

 

 

Voorbeeld 2: Je maakt in 2019 de volgende kosten: Bedrag
Voedsel, drank en genotmiddelen € 25.710
Reis- en verblijfkosten voor bezoeken aan beurzen, congressen en seminars € 2.500
Gemengde kosten € 28.210
Drempel € 4.600
Aftrekbaar (bij 73,5% is dit bedrag € 20.734) € 23.610

 

Waar je natuurlijk altijd naar op zoek bent: het hoogst mogelijke aftrekbare bedrag. Welke methode je daarvoor toepast, is dus helemaal afhankelijk van de hoogte van de gemaakte gemengde kosten. In zijn algemeenheid kunnen we in 2019 wél stellen dat je bij alle bedragen boven de 17.500 euro beter af bent als je ervoor kiest een vast bedrag van 4.600 euro niet af te trekken. Maak je minder kosten, dan is het fiscaal voordeliger om 73,5% van dit bedrag niet aftrekbaar te stellen.

Dit thema kan ook in relatie gezien worden tot de WKR (zie onze vorige blog). Bij de fiscale optimalisatie kunnen wij je helpen.

Neem contact op om een afspraak te maken.