Breder-dga-naheffing-loonbelasting

Gebruikelijk loon DGA

Het is verleidelijk en lijkt bovendien een logische stap: jezelf als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je eigen BV minder salaris uitkeren op de momenten dat het met de liquiditeit wat minder goed gaat. Zo ‘simpel’ ligt dat echter niet. Een DGA moet volgens de gebruikelijkloonregeling van 2018 minimaal 45.000 euro bedragen. Is dit niet het geval, en kan een lager salaris ook niet goed verantwoord worden, loop je als DGA het risico op vervelende naheffingen van de Belastingdienst. Omdat we nog steeds veel vragen krijgen over de voorwaarden en uitzonderingen voor DGA’s, zetten we in deze blog 8 tips voor je op een rijtje om naheffingen te voorkomen.

1. Zorg dat je niet minder verdient dan je personeel

Het gebruikelijk loon mag nooit minder bedragen dan het salaris van je best verdienende werknemer.

2. Houd de doelmatigheidsmarge in de gaten

De Belastingdienst kan ook bepalen dat het gebruikelijk loon hoger uitvalt voor jou, omdat ter vergelijking wordt gekeken naar het salaris dat je bij een ander zou kunnen verdienen. De doelmatigheidsmarge voor DGA’s is 25%. Het door jou opgenomen salaris mag dus maximaal 25% afwijken van het salaris van iemand met een vergelijkbare functie, de zogenaamde ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

3. Zie erop toe dat de afroommethode juist wordt toegepast

Ben je de enige werknemer in de BV? Zorgt de DGA zelf voor minstens 90% van de omzet? Let dan op dat de Belastingdienst de afroommethode juist toepast. Deze methode bepaalt dat het gebruikelijk loon gelijk is aan de omzet minus de kosten van de BV. Het salaris blijft daarbij buiten beschouwing. Hierop mag vervolgens een winstcorrectie en een marge van 25% worden toegepast, waarna het gebruikelijk loon vaak op 75% van de management fee uitkomt.

4. Toch onder het gebruikelijk loon? Leg vast en onderbouw!

Als je met goede argumenten komt, bijvoorbeeld omtrent slechte resultaten van de BV, leert de ervaring dat de Belastingdienst wel bereid is mee te denken over het afwijken van het gebruikelijk loon. Vereiste daarvoor is wel een uitstekende administratie, zodat je motivatie stevig gefundeerd kan worden.

5. Let op: deeltijd verlaagt niet automatisch het gebruikelijk loon naar rato

De minimumloongrens staat los van het aantal gewerkte uren. Als de DGA slechts halve dagen werkt, betekent dit niet dat een loon van € 22.500,- gebruikelijk is. Dit kan anders zijn als de DGA bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen niet fulltime kan werken.

6. Stel de omvang van de werkzaamheden van de DGA goed vast

Naast slechte resultaten kan ook de omvang van de werkzaamheden van de DGA doorslaggevend zijn voor het toekennen van een lager salaris. Stel een arbeidsovereenkomst op, leg goed vast welke activiteiten door de DGA worden uitgevoerd en welke juist niet en onderbouw de omvang van deze activiteiten.

7. Heb je een start-up? Dan geldt voor jou een ander minimum

Het gebruikelijk loon van de DGA van een innovatieve start-up mag gedurende de eerste drie jaar van de onderneming worden gesteld op ten minste het niveau van het minimumloon. Per 1 juli 2018 bedraagt deze ondergrens 20.661 euro. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

8. Toets elk jaar opnieuw je gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon kan jaarlijks worden aangepast, mits goed gemotiveerd. Neem hierin alle bovengenoemde criteria mee, plus pensioenregeling en eventuele bijtelling voor een auto van de zaak.

Wat jouw situatie ook is, in alle gevallen geldt dat goed overleg en nauwkeurige afstemming met de Belastingdienst loont. Immers, de bewijslast ligt altijd bij jou als je van mening bent dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan wettelijk is voorgeschreven. Bedenk wel dat de Belastingdienst ook eisen zal stellen omtrent jouw rekening-courantpositie bij de BV. Deze mag uiteraard niet verder oplopen als je een laag salaris hanteert.

Meer vragen over de minimale beloning voor jou als DGA? Neem gerust contact op!