3 eindejaarstips voor een fiscaal voordelig 2020

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat, is het tijd om de balans op te maken en alvast fiscaal vooruit te blikken. In 2020 staat namelijk een aantal wetswijzigingen voor de deur die voor jou als DGA van invloed (kunnen) zijn. Doe daarom je voordeel met deze tips en begin het nieuwe jaar met een kickstart.

1. Keer dividend slim uit

Aangezien de dividendbelasting in box 2 in 2020 stijgt van 25% tot 26,25%, kan het waardevol zijn om jezelf op de valreep nog in 2019 dividend uit te keren uit de eigen BV. Het toegenomen vermogen telt vervolgens op de peildatum 1 januari 2020, mee in box 3 van de inkomstenbelasting en wordt daar dan ook belast.

Daar plaatsen wij gelijk onze kanttekening. Het lagere tarief van de dividendbelasting in 2019, en het geld dat je daarmee dus uitspaart, weegt namelijk in veel gevallen niet op tegen het extra bedrag dat je over je vermogen in box 3 moet betalen in 2020. Dit belastingtarief kan oplopen tot 1,68%. Om die reden kan het dan ook lonen om de dividend wél in 2019 onvoorwaardelijk vast te stellen en toe te kennen, maar pas na 1 januari te laten uitbetalen. Hoe je dat slim aanpakt, beschreven we eerder al in deze blog.

Het loont daarentegen weer wél om al in 2019 dividend te laten uitkeren, als je op korte termijn een bestedingsdoel hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een belastingvrije (eindejaars)schenking aan je kind(eren) of de aflossing van je rekening-courantschuld. Hierover in de volgende tip meer.

2. Verminder de rekening-courantschuld aan de eigen BV

Als je een rekening-courantschuld aan de eigen BV hebt, is het in sommige gevallen interessant om daar in 2019 nog een deel van af te lossen. Het kabinet is namelijk voornemens om de mogelijkheden van ‘excessief lenen’ bij de eigen vennootschap vanaf 2022 te gaan beperken. Wat houdt dat in? Het plan schrijft voor dat het schuldbedrag (leningen voor de eigen woning uitgezonderd) dat boven de €500.000 uitkomt, dan in box 2 van de inkomstenbelasting wordt belast. Dat percentage ligt nu op 26,9%.

Keer je dus nog vóór 2020 dividend uit aan jezelf en gebruik je dit bedrag om je rekening-courantschuld (boven de €500.00) te verminderen? Dan sla je dus twee vliegen in één klap. Je betaalt minder belasting over het dividend en vermindert direct het belastbare vermogen in box 3 door het te besteden aan de schuldvermindering.

3. Het vermogen in box 3 kan nóg lager

Tot slot hebben we nog een tip waarmee je jezelf in 2020 de mogelijkheid verschaft zo min mogelijk vermogensrendementsheffing te betalen in box 3. Is je privévermogen in box 3 namelijk hoog, dan betaal je hierover tot wel 1,6% belasting – terwijl de rente die je ontvangt nagenoeg verwaarloosbaar is.

Door een kapitaalstorting of een lening aan de eigen BV, kun je je privévermogen in box 3, en dus je belastbaar inkomen verminderen. Wanneer je een deel van het vermogen namelijk als kapitaal stort in de BV, betaal je vervolgens in 2020 16,5% vennootschapsbelasting over het rendement dat je met de storting genereert. Dit percentage is van toepassing op de winst tot €200.000 euro. Daarboven geldt een tarief van 25%. Het rendement na vennootschapsbelasting in de vorm van dividend, wordt belast in box 2: 26,25% in 2020. Er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan deze constructie, bijvoorbeeld dat je het het gestorte kapitaal niet zomaar terug kunt halen naar je privévermogen. Dat kan alleen door tussenkomst van de notaris.

Wanneer je ervoor kiest om privévermogen als lening ter beschikking te stellen voor de eigen BV, valt de rente op de vordering op de BV vervolgens in box 1. De renteopbrengst heeft een terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%, welke in 2020 tegen maximaal 49,5% belastbaar is. In veel gevallen pakt dit gunstiger uit ten opzichte van de forfaitaire vermogensrendementsheffing in box 3.

Conclusie: er zijn voor jou als DGA veel slimmigheden om 2020 financieel voordelig te beginnen. Bovenstaande tips zijn echter allesbehalve universeel: iedere situatie is anders en wat loont voor de een, kan fiscaal nadeliger uitpakken voor de ander. Wij rekenen daarom graag voor je door wat voor jou het beste scenario is. Neem contact met ons op voor een gesprek.