Heb jij eHerkenning al aangevraagd?

Sinds 1 januari van dit jaar is het voor veel ondernemers verplicht om digitale overheidszaken te regelen middels eHerkenning. Hiermee heb je slechts één gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen bij onder andere de Belastingdienst, het UWV en de Kamer van Koophandel. De invoering van eHerkenning is echter niet geheel onomstreden.

Alle ondernemers kunnen over een tijdje alleen nog maar digitaal inloggen bij de overheid via eHerkenning. Voor deze bedrijven verdwijnen DigiD en eventuele andere zakelijke inlogmiddelen. eHerkenning moet in de toekomst nog geavanceerdere beveiliging bieden tegen cyberfraude.

Universeel

eHerkenning kan worden gebruikt voor het regelen van belastingzaken, voertuigoverschrijvingen, verzuimzaken of het beheer van bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel. Op dit moment maken ruim 400 overheidsorganisaties en bedrijven gebruik van deze manier van inloggen.

Beveiligingsniveaus

eHerkenning kent vijf verschillende beveiligingsniveaus om privacygevoelige (persoons)gegevens goed te versleutelen. Het laagste niveau, EH1, vereist alleen gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe hoger het niveau, hoe complexer de beveiliging. Dat kan zijn in de vorm van tweestaps-authenticatie met een extra code die per sms wordt verstuurd, maar ook middels inloggen met een PKI-certificaat. Organisaties bepalen zelf welk beveiligingsniveau zij hanteren. Voor overheidsinstanties geldt dat zij minimaal niveau EH3 of hoger eisen.

Kosten

Er is één ‘maar’: het aanvragen van eHerkenning is niet kosteloos. Wie een contract afsluit voor eHerkenning bij een van de zes door de overheid erkende leveranciers, betaalt daar gemiddeld tussen 30 en 45 euro per jaar voor. Dubieus, zo oordeelde het CDA in december al, aangezien ondernemers dus verplicht worden extra kosten te maken.

Kamervragen

In een antwoord op de kamervragen die daaropvolgend werden gesteld, verklaart minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Elk betrouwbaar systeem voor identificatie brengt kosten voor ontwikkeling en beheer met zich mee. (…) De kosten voor een eHerkenningsmiddel kunnen niet volledig worden toegeschreven aan het doen van belasting- of loonaangifte. (…) concurreren de leveranciers met elkaar om de gunst van de klant. Dit drukt de prijs en maakt dat er een bonus op klantvriendelijkheid staat. (…) Ik zie op dit moment geen reden om een generiek publiek middel voor bedrijven in te voeren.” Het lijkt er dus op dat het ministerie voet bij stuk houdt en dat de verplichtstelling van eHerkenning (voorlopig) gepaard gaat met bijbehorende abonnementskosten.

Wel heeft de overheid recent uitstel toegekend aan een groep van zo’n 24.000 kleine ondernemers. De voornaamste reden daarvan is dat het aansluiten van zo’n grote groep ondernemers in een korte periode meer tijd vergt. Deze groep ondernemers heeft nu nog tot 1 juli 2020 de tijd om eHerkenning aan te schaffen.

Hulp nodig? We staan voor je klaar.