Studiekosten van je kind financieren? Goed idee, maar kijk wel uit

Studeren is, zeker sinds de intrede van het nieuwe leenstelsel, een flinke kostenpost. Als ouder kun je je kind financieel steunen via je eigen onderneming, maar vanuit fiscaal oogpunt zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Wij zetten de slimmigheden en risico’s voor je op een rij.

Belastingvrij loon

Binnen de ‘kantoormuren’ van jouw eenmanszaak, maatschap of vof is er veel mogelijk om je kind tegemoet te komen in zijn of haar studiekosten. Zo kun je overwegen je kind op de payroll van je bedrijf te zetten en hem of haar loon uit te betalen. Onder dezelfde voorwaarden als overige medewerkers, vastgelegd in eenzelfde arbeidsovereenkomst, kun je in zo’n geval tot zo’n € 6.500 belastingvrij uitbetalen. Die loonkosten kun jij weer aftrekken van de winst van je onderneming.

Studiekostenvergoeding

Naast het uitkeren van loon kun je mogelijk ook studiekosten vergoeden. De voorwaarde daarvoor is dat de studie gevolgd wordt met het oog op het verwerven van inkomen. De studie hoeft niet te maken te hebben met de huidige dienstbetrekking, maar kan ook vooruitzien op een ander beroep. In zo’n geval is het mogelijk om studiekosten belastingvrij te vergoeden, net zo goed als dat jij als werkgever aanvullende studies of bijscholing kunt financieren voor je overige werknemers. Dergelijke vergoedingen vallen binnen de gerichte vrijstellingen van de WKR. Daarnaast kun je binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling overige onkosten vergoeden, met een maximum van 1,2% van de fiscale loonsom in 2019 (vanaf 2020 wordt dit percentage verhoogd naar 1,7%).

Buiten de payroll

Ook zonder je kind op de payroll te zetten, heb je als dga een aantal opties om via je BV voor een vergoeding van studiekosten te zorgen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om (tijdelijk) je eigen salaris te verhogen en het extra nettobedrag aan de eindstreep voor je kind beschikbaar te stellen. Weeg vooraf wel goed af of de baten opwegen tegen het percentage dat de Belastingdienst aan heffingen zal ontvangen over het extra salaris. Is dat niet het geval? Kijk dan of een dividenduitkering aan jezelf gunstiger uitpakt. Laat deze dan wel pas na 1 januari 2020 uitkeren, dat is fiscaal slimmer.

Tot slot kun je ervoor kiezen een studiefonds op te zetten waarmee jij, maar ook je medewerkers, kunnen sparen voor de studiekosten van jullie kinderen.

Kijk wel uit

Er zit wel een kleine ‘maar’ aan deze opties: je moet er namelijk wél voorzichtig mee omgaan. Wanneer je onzorgvuldig bent en iets te kwistig bent met privévergoedingen en loonuitkeringen, kan de Belastingdienst dit aanmerken als onzakelijk handelen. Het belangrijkste aspect dat je in je achterhoofd moet houden: zorg dat de kosten die je zakelijk opvoert vanuit de BV evenwichtig zijn, en wanneer je ze relateert aan bedrijfskosten: zorg dat je ook daadwerkelijk kunt aantonen dat – bijvoorbeeld – de studiekosten van je kind relevant waren voor zijn of haar werkzaamheden binnen het bedrijf.

Zakelijk of privé?

Arbeidsovereenkomsten en voorwaarden voor leningen moeten dus ook realistisch zijn en niet doorspekt van coulance. Heb jij bijvoorbeeld vast laten leggen dat je kind de door jou verstrekte lening vanuit de BV niet hoeft af te lossen? Dan zal de inspecteur deze bij controle algauw als onzakelijk bestempelen. Alle kosten die je zakelijk opgevoerd hebt, maar dat bij nadere inspectie niet blijken te zijn, mogen niet worden afgetrokken. Bewaak dus goed de grens tussen zakelijk en privé.

Wij bekijken graag samen met jou hoe jij je kind fiscaal slim kunt tegemoetkomen in zijn of haar studiekosten. Maak hier een afspraak.