Houdt de bank de beurs gesloten? Dit zijn je alternatieven!

De bank is tegenwoordig allang niet meer de enige instantie waar je als ondernemer terecht kunt voor een lening. Dat is maar goed ook, want ondernemers in het MKB en met name start-ups vangen steeds vaker bot wanneer ze bij de bank aankloppen. In deze blog diepen we de alternatieve financieringsmogelijkheden voor je uit.

Ben je als ondernemer op zoek naar investeringskapitaal, dan zoek je dat logischerwijs meestal als eerste bij de bank. Voor het midden- en kleinbedrijf en start-ups blijft de bancaire beurs echter steeds vaker gesloten. Via de reguliere wegen blijven daar dan nog de opties over tot factoring, waarbij een externe partij de (snelle) uitbetaling van uitstaande facturen op zich neemt, en financial leasing van bijvoorbeeld een auto of machine, waarbij je de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel op je balans mag zetten en de waardedaling jaarlijks mag afschrijven.

Wat zijn de alternatieven?

Aangezien ook factoring en leasing vaak geen optie meer zijn voor de MKB- en start-up-ondernemer, zijn de afgelopen jaren steeds meer alternatieve financieringsmogelijkheden de grond uit geschoten.

Zo zijn er verschillende partijen, zoals Qredits, die een microkrediet aanbieden aan starters én bestaande ondernemers in het MKB. Dit betreft vaak een kleinere lening van maximaal € 50.000 met een looptijd van 1 tot 10 jaar. Een MKB-krediet, bijvoorbeeld van New10, gaat verder. Ondernemers in het MKB worden hiermee in staat gesteld tot zelfs 1 miljoen euro te lenen met een looptijd tot 60 maanden.

Ten derde kun je als ondernemer zelf op zoek gaan naar informal investors (investeerders die eigen vermogen inleggen als investering in jouw bedrijf) of naar een participatiemaatschappij die middels private equity wil investeren. Dit laatste betreft altijd een financiering van minimaal € 250.000. Let wel: vóór je tot deze laatstgenoemde twee opties overgaat, overweeg dan eerst of je voor financiering niet bij familie, vrienden, relaties of leveranciers terechtkunt. Zeker wanneer het om kleinere bedragen tot € 50.000 euro gaat, loont het om eens te polsen in je kennissenkring.

Crowdfunding

De meest recente ontwikkelingen zien we op het gebied van crowdfunding. Deze manier van financiering wordt gerealiseerd door een groep investeerders (de crowd) die met elkaar jouw zakelijke lening bij elkaar brengen. Partijen die dit faciliteren zijn onder andere Collin Crowdfund, KNAB en Symbid.

Subsidiëring en regelingen

Je kunt het ook over een andere boeg gooien en kijken of je met jouw onderneming in aanmerking komt voor investeringsregelingen. Wanneer dit het geval is, kun je financieel voordeel behalen door je fiscale winst of loonkosten te verlagen. Een voorbeeld hiervan is de WBSO, de fiscale regeling voor research en development. Deze innovatieregeling is bedoeld om de kosten te verlagen voor bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren.

Een andere vorm van subsidiëring is het innovatie- en groeikrediet van de overheid. Hier valt bijvoorbeeld het innovatiekrediet onder, bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met de technische ontwikkeling van een nieuw product of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Andere voorbeelden zijn de Seed Capital-regeling, die innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied ondersteunt bij het verkrijgen van risicokapitaal, en de Vroegefasefinanciering, waarmee startend ondernemers worden ondersteund op hun weg van plan- naar startfase.

Tot slot kun je je financiering ook zoeken in fondsen, zoals het Europees investeringsfonds en MKB-obligatiefondsen. Andere, minder bekende opties, zijn de BBZ en BMKB. De BBZ (Bijstand voor zelfstandigen) biedt (startende) zelfstandigen bedrijfskapitaal. Dit kapitaal wordt door de overheid verstrekt als lening of als gift, afhankelijk van je situatie. Met de Borgstelling MKB-kredieten staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deels garant bij jouw financier, in het geval dat jij deze bij het afsluiten van een lening niet genoeg zekerheid kunt bieden.

Collectiviteit

Voor financiering vanuit een collectief kun je terecht bij verschillende kredietunies. Deze kredietunies worden sectoraal opgezet, zoals de Kredietunie Bakkerij Ondernemers, en regionaal, zoals de Kredietunie Stad Amsterdam.

Beleggers die willen investeren in het MKB kunnen terecht op de MKB-beurs NPEX. Hier liggen dus ook kansen op financiering.

Wat kan Breder betekenen?

Ben jij van plan financiering te zoeken buiten de bank om? Dan kan Breder je ondersteunen. Wij helpen je graag bij het opstellen van informatie die relevant is voor investeerders en bij het maken van een werkkapitaalplanning.

NB: Het is vaak aan te raden een specialist in de arm te nemen om in aanmerking te komen voor subsidies en kredieten van overheidswege. Die komen in alle soorten en maten, inclusief no-cure-no-pay oplossingen. Kies zorgvuldig!