Het klinkt simpel: een liquiditeitsbegroting geeft je een beeld hoeveel geld er daadwerkelijk beschikbaar is. Zo simpel is het echter niet, er zijn genoeg ondernemers die behoorlijk tegen het opstellen van een liquiditeitsbegroting aanhikken. Maar waarom zou je überhaupt een liquiditeitsbegroting maken? Redenen genoeg! Kun je aan je toekomstige verplichtingen voldoen? Wanneer heb je extra financiering nodig? Heb ik mogelijkheden om op eigen kracht te investeren? Met het overzicht dat een liquiditeitsbegroting je geeft, wordt het een essentieel onderdeel van het totale financiële plan. Zeker voor startende en (snel) groeiende bedrijven is een liquiditeitsbegroting zeer waardevol.

Zo stel je een liquiditeitsbegroting op

Met de volgende stappen ben je al een eind op weg. Zeker als je bij ons een template opvraagt waarin je je eigen liquiditeitsbegroting kunt opstellen (zie afbeeldingen).

   

Stap 1. Een goede liquiditeitsbegroting is gebaseerd op een solide exploitatiebegroting. Hierin staan de verwachte omzet en kosten (voor bijvoorbeeld huur en salaris) onder elkaar. Zo wordt berekend of een bedrijf winst kan maken.

Stap 2: bepaal op de eerste dag van de maand het beginsaldo.

Stap 3: Bekijk daarna per volgende maand welke inkomsten en uitgaven je verwacht.

Stap 4: Is er een maand met een overschot of tekort? Als je een tekort verwacht, kun je op tijd actie ondernemen en de tering naar de nering zetten.

Houd hier rekening mee

De volgende aandachtspunten hebben specifiek betrekking op de liquiditeitsbegroting.

 • De betaaltermijn van klanten loopt op van een maand (particulieren) tot 3 maanden (zakelijke relaties), ook als je op je factuur een kortere betaaltermijn aangeeft. Dus: maak een goede inschatting van de betalingstermijnen.
 • Belangrijk is het verschil tussen uitgaven en inkomsten enerzijds en kosten en opbrengsten anderzijds. Uitgaven en inkomsten zijn de geldstromen die een bedrijf werkelijk in- en uitgaan en die gebruiken we in de liquiditeitsbegroting.
 • Aangifte en betaling van btw: het kan zijn dat je deze belasting al moet betalen voordat je klanten de btw aan jou hebben betaald. Betalingen als belastingen, huur, lonen en telefoonkosten zijn periodiek en kun je niet uitstellen.
 • Bedragen in je liquiditeitsbegroting zijn inclusief btw.
 • Houd ook rekening met vakanties: het kan zijn dat je in deze periode geen (extra) opdrachten aan kunt nemen en daardoor minder inkomsten hebt.
 • Houd rekening met investeringen die in één keer betaald moeten worden of extra financiering of bankkrediet die je ontvangt.

Exploitatie- versus liquiditeitsbegroting

Een exploitatie- en liquiditeitsbegroting kennen belangrijke verschillen, zoals we hierboven al hebben laten doorschemeren. Dit zijn de belangrijkste.

 • Aflossingen op leningen en andere schulden komen ook in de liquiditeitsbegroting. Dit zijn uitgaven en geen kosten.
 • Afschrijvingen op activa verschijnen niet in de liquiditeitsbegroting. Dit zijn kosten en geen uitgaven.
 • Kijk goed naar bedragen in de exploitatiebegroting die je vooruitbetaalt voor het hele jaar zoals verzekeringen, abonnementen.
 • Bij de salarissen moet je rekening houden met ingehouden pensioenafdrachten en loonbelasting. Die staan ook in de exploitatiebegroting, maar de afdrachten vallen in latere perioden.
 • Belastingheffingen zoals IB en VPB (ook als het voorlopige aanslagen zijn) staan niet in de exploitatiebegroting, maar horen wel in de liquiditeitsbegroting thuis.

Hulp

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting kost tijd en de vertaling vanuit de exploitatierekening is lastig. Grote bedrijven hebben de financiële experts meestal wel in huis, maar zeker voor kleinere ondernemingen is het soms een lastige en tijdrovende klus. Breder heeft al veel liquiditeitsbegrotingen voor haar klanten opgesteld en kan jou met die opgedane kennis en ervaring ook op weg helpen. Neem contact met ons op!