Verzuim jij als DGA niet je verzekeringsplicht?

Veel DGA’s beschouwen zichzelf logischerwijs als ondernemer en zijn daarom niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daar ligt echter een valkuil: als een managementovereenkomst als dienstbetrekking beschouwd kan worden, zal bij controle geoordeeld worden dat de werk-BV tóch verplicht is premies werknemersverzekeringen af te dragen. In deze blog leggen we uit hoe je na kunt gaan of dit voor jou het geval is.

Managementovereenkomst

Ben je DGA, dan is de kans groot dat je de werkzaamheden voor de werk-BV via een tussenholding uitvoert. Alle werkafspraken worden dan ook tussen de betreffende holding en de BV vastgelegd in een managementovereenkomst. Omdat het hier dus niet om persoonlijke afspraken gaat, beschouwen veel DGA’s zich niet als werknemer, maar als zelfstandig ondernemer. Zodoende zou een DGA zich dus niet te hoeven verzekeren voor werknemersverzekeringen.

Valkuil

Zo zwart-wit is het echter niet. Veel van dit soort managementovereenkomsten kunnen bij nadere inspectie namelijk als arbeidsovereenkomsten worden beschouwd – dan wel met de werk-BV, dan wel bij de persoonlijke holding. Of hier in jouw geval sprake van is, hangt af van de inhoud van jouw managementovereenkomst. We zetten een aantal belangrijke criteria op een rij.

Statutair bestuurder?

Het meest doorslaggevend is de vraag of DGA ontslagen kan worden tegen zijn of haar wil in. Voor DGA’s bij wie dit niet mogelijk is, geldt dat zij voldoen aan de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder en daarom per definitie niet verzekeringsplichtig zijn.

Wanneer dit niet het geval is, zal bijvoorbeeld worden gekeken naar de aard van de afspraken.

  • Is er overeengekomen dat de DGA een 40-urige werkweek draait?
  • Wordt de DGA doorbetaald in vakantietijd of bij ziekte?
  • Is afgesproken dat alléén de DGA de beschreven werkzaamheden mag uitvoeren?
  • Is er een non-concurrentiebeding opgenomen in de overeenkomst?
  • Heeft de werk-BV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
  • Beperken de werkzaamheden zich louter tot die voor de werk-BV?

Overeenkomst herzien

Kan op (de meeste van) bovenstaande vragen ‘ja’ worden geantwoord? Dan is de kans groot dat jouw managementovereenkomst als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd en dat je je als DGA moet verzekeren voor de werknemersverzekeringen. Wil je dat niet, dan loont het om de managementovereenkomst nog eens goed te bestuderen en waar nodig aanpassingen te doen.

Breder helpt

Omdat de grenzen vaag zijn en het in veel situaties nogal nauw luistert of een overeenkomst als dienstbetrekking kan worden gezien, helpen we je hier graag bij. Daarnaast kunnen we je adviseren over mogelijke aanpassingen die je kunt doen om verplichte verzekering te voorkomen. Neem gerust contact op.