Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb je moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kan je via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

Je kan de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. Klik hier voor de volledige lijst.

Heb je eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet u voldoen aan de voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen.

1.  Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

1.1. Omzetverlies en vaste lasten

 • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis
 • Jouw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september

1.2. KVK-gegevens

 • Jouw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Je kan zien of je een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets.
 • Jouw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Jouw bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.

1.3. Financiële gezondheid

 • Jouw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Jouw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen.

1.4. Vestiging

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

2.  Aanvullende voorwaarden

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing. Klik hier voor een overzicht van deze voorwaarden.

Berekening Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voldoe je aan de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan ontvang je minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Hier lees je hoe we het bedrag van de tegemoetkoming berekenen.

Hoe berekenen we de subsidie?

We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:

Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Ondernemers hebben ook andere mogelijkheden om de vaste lasten te financieren of omlaag te brengen.

Normale omzet

De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019, voor het coronavirus uitbrak.

Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergelijken we jouw normale omzet met de omzet die je in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

Omzetverlies in % = (normale omzet – verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van jouw werkelijke vaste lasten. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat je veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de tegemoetkoming te verlenen.

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche, een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor jouw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000.

Vaste lasten: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

Hier vind je het vaste lasten percentage voor jouw branche.

Definitieve vaststelling

Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je een voorschot van 80% op basis van jouw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 meld je het werkelijke omzetverlies. Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan jouw opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000.

Rekenvoorbeelden

Hier vind je een rekenvoorbeeld van een restaurant met een omzetverlies door de coronamaatregelen. Het bedrijf komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de TVL. De cijfers zijn fictief en niet te herleiden tot echte ondernemingen. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van juni tot en met september. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 85%.

Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.

De subsidie bedraagt: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700

De restauranteigenaar voldoet aan de voorwaarden en ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 28.560.

Tot slot

De tweede ronde van Corona maatregelen gaat van start. Veel regels zijn op effectiviteit beoordeeld en aangepast op de actualiteit. Wij verdiepen ons daar natuurlijk weer in en proberen in deze serie blogs de werking zo eenvoudig mogelijk weer te geven. In de volgende blogs komen nog de vernieuwde NOW regeling en de uitstelregeling voor belastingbetalingen aan bod.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Franck 06 51 265 257