CORONA UPDATE 2021Q2

Sinds 5 juni is er weer een versoepeling van kracht in de corona maatregelen. Onder voorwaarden gaat veel weer open. Daarnaast zit er ook goed schot in het aantal gevaccineerde mensen, waardoor de volgende versoepelingen hopelijk snel aanstaande zijn. De verlengde steunmaatregelen van de overheid zetten we hieronder weer even voor je uiteen.

Verlenging NOW steun

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt wederom verlengd. Momenteel loopt NOW 3, welke is verdeeld in 3 perioden. NOW 3.3 (periode 1 april t/m 30 juni 2021) is nog aan te vragen tot en met 30 juni 2021. Daar waar er in het begin nog opbouw zat in het minimale omzet verlies is deze nu toch weer vastgesteld op minimaal 20% omzetverlies en wordt er maximaal 85% van de loonsom gecompenseerd.

Goed nieuws is dat de overheid heeft besloten dat de TVL niet meetelt in de omzet voor de gehele NOW 3 periode.

Voor kwartaal 3 zal de NOW steun worden voortgezet, deze zal gaan lopen van 1 juli t/m 30 september 2021. Naar verwachting wordt dit de NOW 4. De voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn met de die van NOW 3. Het minimale omzetverlies 20% en het maximale vergoeding percentage 85%. De referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021.

Definitieve berekening NOW

Zoals je weet is het bedrag dat je hebt ontvangen voor NOW een voorschot. Om het definitieve bedrag te kunnen vaststellen dien je een aanvraag tot definitieve vaststelling in te dienen bij het UWV.

Voor NOW 1 en NOW 2 is dat nu al mogelijk, de einddatum voor de definitieve vaststelling van NOW 1 is 31 oktober 2021 en die van NOW 2 is vastgesteld op 5 januari 2022.

Voor de vaststelling van NOW 3.1 kan de definitieve berekening worden aangevraagd van 4 oktober 2021 t/m 26 juni 2022, voor NOW 3.2 en 3.3 loopt deze termijn van 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022.

Met de rekenhulp kun je alvast jouw definitieve tegemoetkoming inschatten. Om verrassingen te voorkomen adviseren we je dit zeker te doen.

Met betrekking tot de derden- of accountantsverklaring heeft demissionair minister Koolmees een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarmee een verlichting van de administratieve lasten wordt gerealiseerd. Deze zijn echter pas van kracht vanaf NOW 3 en kunnen dus niet met terugwerkende kracht worden toegepast op NOW 1 en 2.

In het kort komt het hierop neer;-

  • Een accountantsverklaring is nodig bij een voorschot van € 125.000 of meer.
  • Een derden verklaring (administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) is nodig bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000
  • Geen verklaring wanneer het voorschot minder dan € 40.000 bedroeg.
  • Beperkende werkzaamheden wanneer de financiële administratie wordt gevoerd door een deskundige derde. Een verduidelijking zal nog worden opgenomen in het nog vast te stellen formulier voor de derden verklaring bij NOW 3 en 4.
  • Controle van NOW 3 en 4 kan gezamenlijk worden ingediend en hoeft niet meer als afzonderlijke periode te worden behandeld.

Verlenging TVL

De TVL voor het tweede kwartaal zal naar verwachting openen in de 2e helft van juni 2021 en is niet meer alleen toegankelijk voor de zwaarst getroffen sectoren.

Je komt voor TVL in aanmerking als je meer dan 30% omzetverlies hebt ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Er is echter nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor het derde kwartaal in 2020 als referentieperiode. Ook is het nu voor ondernemers die een nieuwe onderneming zijn gestart tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2021 mogelijk om TVL aan te vragen.

De TVL zal ook worden verlengd en is straks voor het derde kwartaal weer aan te vragen. De precieze datum voor het aanvragen van deze TVL is momenteel nog niet bekend. Dezelfde regels zullen hierop van toepassing zijn als bij de TVL voor het tweede kwartaal.

Verlenging TOZO en TONK

 Ondanks dat de economie weer langzaam begint aan te trekken is toch ook besloten om de Tozo en de Tonk te verlengen in het derde kwartaal.

De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd.

Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

 Heb je vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen? Dan krijg je nu langer de tijd om jouw opgebouwde belastingschuld af te lossen.

 Het bijzonder uitstel van betaling belastingen loopt tot 1 juli 2021, wat gaat er gebeuren?

Heb je uitstel van betaling van belasting gekregen van de Belastingdienst, dan loopt deze tot 1 juli 2021. Na deze datum dien je weer te voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat je alle belastingen waarvoor je vanaf 1 juli 2021 aangifte doet, weer op tijd moet betalen.

Afbetalen belastingschuld

Op 1 oktober 2022 dien je te beginnen met het betalen van de belastingschuld die je hebt opgebouwd tot en met de laatste dag van het bijzonder uitstel. Dit kan met een betalingsregeling van 60 maanden, maar indien gewenst kun je ook sneller en/of eerder afbetalen.

Als je de belastingschuld niet in 60 maanden kunt aflossen, bel dan met de Belastingtelefoon op 0800-0543 om te zoeken naar een passende oplossing.

Wat gebeurt er als je vanaf 1 juli 2021 niet op tijd aangifte doet en betaalt?

Dan kom je niet in aanmerking voor de betalingsregeling en dien je de belastingschuld die is opgebouwd al voor 1 oktober 2022 te betalen.

Wanneer je naar aanleiding van dit bericht vragen hebt of we kunnen je ergens anders mee helpen, staan we zo als altijd weer voor je klaar!

Franck 06-51 26 52 57                                                                                      Esther  06-41 03 02 45