CORONA UPDATE 13

Het is alweer even geleden dat wij een Corona update hebben rondgestuurd, maar het is er weer tijd voor. De aangekondigde gedeeltelijke lock-down zal voor de meesten niet als verrassing zijn gekomen, maar dat maakt het niet minder ernstig. Mark Rutte kondigde ook aanvullende maatregelen aan voor de bedrijven die het hardst getroffen worden door deze maatregelen, we hopen daar snel over te vernemen en zullen je daar dan van op de hoogte brengen. Voor nu brengen we je op de hoogte van de huidige steunmaatregelen, die weer fors zijn uitgebreid. Tevens is bekend gemaakt hoe je bijvoorbeeld de eerste periode van de NOW maatregel definitief kunt maken en hoe de betalingsregeling bij de Belastingdienst eruit ziet. Wij hebben alles weer even voor je op een rij gezet.

Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

Heb je vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen? Dan krijg je nu langer de tijd om jouw opgebouwde belastingschuld af te lossen.

Betalingsregeling

De belastingschuld waarvoor je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen hoef je pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 informeert de belastingdienst je over de exacte omvang van jouw schuld en de wijze waarop je de maandelijkse termijnen kunt voldoen.

Bijzonder uitstel verlengen kan tot en met 31 december 2020

Heb je eerder bijzonder uitstel aangevraagd? Dan is het mogelijk dit uitstel te verlengen tot 31 december. Dit kun je hier doen. Je verklaart dan ook dat je er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat jouw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020.

Indien de belastingschuld hoger is dan € 20.000 zijn er aanvullende voorwaarden:

 • Een liquiditeitsprognose
 • Een verklaring van een derde-deskundige

Wanneer je ervoor kiest om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen, verwacht de Belastingdienst dat je de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021

 • 30 september 2020: deadline aanvraag bijzonder uitstel van betaling
 • 31 december 2020: bijzonder uitstel van betaling loopt af
 • Voorjaar 2021: u ontvangt van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling
 • 1 juli 2021: u begint met het aflossen van uw belastingschuld

TOZO 3.0: geen vermogenstoets (?)

De TOZO 3.0 zal ingaan op 1 oktober en zal lopen tot 1 juli 2021. Ondernemers die onder het sociaal minimum verdienen, kunnen aanspraak maken op een aanvulling op hun inkomen. Bij de TOZO 2.0 werd de partnertoets al ingevoerd. Deze zal bij de TOZO 3.0 van kracht blijven. In beginsel lag het in de bedoeling om bij de TOZO 3.0 ook een zogenoemde “vermogenstoets” in te voeren. Deze vermogenstoets houdt in dat wanneer een ondernemer (al dan niet samen met partner) meer dan  € 46.250 euro aan vermogen heeft, de ondernemer geen aanspraak meer kan maken op de TOZO-regeling.

Echter, heeft Mark Rutte tijdens de persconferentie van 28 september specifiek deze regeling aangehaald. De aanscherping (= vermogenstoets) zoals hierboven beschreven ligt op dit moment volgens hem ‘niet in de rede’ in het licht van de nieuwe maatregelen die de komende 3 maanden gelden. Tegelijkertijd werd er ook aangegeven dat het lastig is om de vermogenstoets binnen enkele dagen uit de derde steunmaatregel te halen, maar dit zal opnieuw bekeken worden. Wordt vervolgd dus.

TVL: naar € 90.000 maar strenger beleid

Ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL (tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb). Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden.  Voor elke periode is de maximale TVL steun € 90.000. In het hoeveelheid steunpakket was dat  € 50.000.

Meer omzetverlies vereist

In  het eerste tijdvak van TVL3 moet je een omzetdaling van minimaal 30% aantonen om in aanmerking te komen (naast andere voorwaarden). Vanaf januari 2021 geldt dat het omzetverlies minimaal 40% moet zijn en vanaf april 2021 moet het omzetverlies zelfs minstens 45% zijn.

Voorwaarde is verder dat een bedrijf per periode van drie maanden minimaal € 3.000 aan vaste lasten heeft. Ook hier geldt dat er momenteel nog geen duidelijkheid is of er in deze regeling nog wijzigingen zullen plaatsvinden. Ook dit houden we nauwlettend voor je in de gaten.

NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober t/m december 2020) moet het omzetverlies – net als nu – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan maximaal 80% in plaats van de huidige 90% van de NOW 2.0.

In de tweede (januari t/m maart 2021) en derde periode (april t/m juni 2021) moet het omzetverlies minstens 30% respectievelijk 40% zijn. De compensatie loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60% van de loonkosten. De opslag van 40% op de loonkosten in verband met werkgeverslasten blijft gehandhaafd.

Samenvattend:

NOW 3.0 

Min. omzetverlies 

Max. compensatie 

oktober t/m december 2020

20%

80%

januari t/m maart 2021

30%

70%

april t/m juni 2021

40%

60%

Beperkte loondaling zonder gevolgen

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.

Ontslagboete vervalt

Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt een ondernemer een boete als hij 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.

Aanvragen NOW 3.0 in november

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.

De precieze voorwaarden van de NOW 3.0 zullen zeer spoedig bekend gemaakt worden, waarbij nu nog niet bekend is of hier – naar aanleiding van de persconferentie van maandag – nog wijzigingen in zullen worden opgenomen.

Definitieve berekening NOW

Zoals je weet is het bedrag dat je hebt ontvangen voor de eerste periode NOW een voorschot. Dit voorschot is bedoeld als bijdrage in de loonkosten van jouw bedrijf in de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april tot en met 5 juni kon je hiervoor een aanvraag indienen.

Om het bedrag waarop je in totaal recht hebt definitief te berekenen is het noodzakelijk dat je binnenkort een aanvraag tot definitieve berekening indient. Met de rekenhulp kun je van tevoren alvast jouw definitieve tegemoetkoming inschatten. Wij adviseren je dit te doen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Lees hier meer over het aanvraagformulier en wat je daar voor nodig hebt.

Of je een derden- of accountantsverklaring nodig heeft, hangt af van de hoogte van het voorschotbedrag dat je hebt ontvangen en van jouw definitieve tegemoetkoming.

 • Een accountantsverklaring is nodig bij een voorschot van € 100.000 of meer.
 • Een derden verklaring (administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) is nodig bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000
 • Geen verklaring wanneer het voorschot minder dan € 20.000 bedroeg of de definitieve tegemoetkoming minder dan € 25.000 bedraagt.

Vanaf 7 oktober 2020 kun je de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming NOW voor de eerste aanvraagperiode. De deadline voor deze aanvraag hangt af van de vereiste verklaring:

 • Als je geen verklaring hoeft mee te sturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
 • Als je een derden verklaring moet meesturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
 • Als je een accountantsverklaring moet meesturen, heb je tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag doen.

En zoals altijd geldt ook nu weer, dat wanneer je vragen hebt, je altijd bij ons terecht kunt!

Franck 06-51 26 52 57