Verlenging bijzonder uitstel van betaling belasting

Heb je vanwege de coronacrisis gebruikgemaakt van bijzonder uitstel van betaling voor 1 of meer belastingaanslagen? Dan loopt de periode van 3 maanden waarvoor het uitstel gold, binnenkort af. De exacte datum is afhankelijk van wanneer je het verzoek hebt ingediend.

De belastingaanslagen waarvoor je bijzonder uitstel hebt gekregen en die nog niet betaald zijn, hoeven niet direct betaald te worden. Als je verwacht dat je de openstaande belastingbedragen nog niet te kunnen betalen, dan raden we je aan om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Dit kun je hier doen. Hier staat duidelijk welke gegevens je nodig hebt om de aanvraag te kunnen doen. Je kunt inloggen met je persoonlijke DigiD.

De Belastingdienst maakt nu onderscheid in belastingschuld hoger of lager dan € 20.000 op het moment van indienen van het 1e verzoek tot uitstel, dus niet wat er nu openstaat. Je hoeft in het geval het bedrag lager dan € 20.000 is geen aanvullende stukken aan te leveren. Was de schuld op moment van aanvragen 1e uitstel wel hoger dan € 20.000, neem dan even contact met ons op, dan heb je aanvullende stukken nodig.

Totdat je een brief met betalingsvoorstel hebt ontvangen van de Belastingdienst, kun je zelf bepalen hoeveel je inloopt op de openstaande belastingschuld, en wanneer. Deze betalingen kun je blijven doen tot het moment dat je een betalingsvoorstel krijgt. Wij adviseren je dan ook dit te doen daar waar mogelijk, een steeds hoger oplopende belastingschuld zit niemand op te wachten en uiteindelijk zal het toch betaald moeten worden.

LET OP

Wil je het bijzonder uitstel niet verlengen? Zorg er dan voor dat je nieuwe betalingsverplichtingen, zoals o.a. de net gedane btw-aangiften, bijhoudt en dat deze op tijd betaald worden. Hiermee voorkom je een boete voor te laat betalen.

We wensen je een fijne vakantie mocht je nog weg zijn en geniet van het mooie weer de komende dagen.

Franck 06 51 26 52 57