TOZO, TOGS en NOW

Wij praten je weer even bij over aanpassingen en uitbreidingen van afgeroepen maatregelen. Er wordt steeds meer duidelijk, maar de regelingen zijn vaak nog in de maak, of worden bijgesteld al naar gelang de behoefte en noodzaak.

TOZO

Tijdelijk Overbrugging Zelfstandige Ondernemers. Het loket is open, meld je bij de Gemeente waarin je woont. Op deze site vind je veel antwoorden op je vragen.

Een zelfstandig ondernemer die door de coronacrisis verwacht dat zijn inkomen flink zal dalen kan een beroep op de TOZO doen bij zijn gemeente. De regeling is alleen bedoeld voor zelfstandig ondernemers die:

 • in Nederland wonen;
 • in ons land hun onderneming hebben gevestigd;
 • zich vóór 17 maart 2020, 18.45 uur hebben ingeschreven bij de KvK;
 • gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan hun onderneming of zelfstandig beroep besteden (1.225 uur per jaar).

Wil een zelfstandig ondernemer recht hebben op TOZO, dan moet hij verklaren dat hij verwacht dat door de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden lager zal zijn dan het sociaal maximum. Hij krijgt dan voor 3 maanden een aanvulling op zijn inkomen. Gehuwden en samenwonenden ontvangen een aanvulling tot € 1.500 netto, alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het bedrag dat de zelfstandige ontvangt is een gift, terugbetaling is dus niet nodig. De aanvulling moet er binnen 4 weken zijn.

Zelfstandig ondernemers die te maken krijgen met liquiditeitsproblemen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening bedraagt 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft een zelfstandige niets op de lening af te lossen.

TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Het loket is open. Ga naar het RVO.

De maatregel is er voor bedoeld de eerst nood te ledigen van zwaar getroffen ondernemers. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers in de horeca, culturele sector, sportverenigingen, evenementen en reisbranche. Ben je ondernemer in een zwaar getroffen branche? Vraag dan een tegemoetkoming aan van € 4.000 bij dit loket. Op deze site vind je veel antwoorden op je vragen.

Gisteren is aangekondigd dat het aantal branches dat gebruik kan maken van TOGS, uitgebreid gaat worden. Bijvoorbeeld branches in de non-food sector. Op dit moment is nog niet bekend, welke branches zullen worden toegevoegd. Door het invullen van je KvK nummer kan je eenvoudig kijken of je in aanmerking komt. Ga daarvoor naar deze link en klik dan op [Voor Wie].

Als je meent dat jouw onderneming ten onrechte niet in aanmerking komt voor de TOGS, dan kan je via deze link de ontbrekende SBI code melden en vragen om een herziening.

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Het loket is nog niet open.

Het UWV beheerd het loket voor deze maatregel. Hou daarom geregeld deze site in de gaten om te kijken of het loket al open is.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Nu lijkt dit al een volledige set aan voorwaarden, maar het roept ook weer vragen op. Wat is bijvoorbeeld de definitie van loonsom? En geldt de regeling ook voor niet-ondernemingen zoals sportverenigingen? Omdat de tekst van deze maatregel nog niet is gepubliceerd, valt er op dit moment niet veel meer te zeggen dan in vorige blogs. Hier vind je een overzicht van vragen waar wel antwoord op gegeven kan worden.

Tot slot

Wij houden de actualiteiten met betrekking tot de maatregelen voor ondernemers nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In deze uitzonderlijke periode doen we graag nog een stap extra voor je.

Hou de moed er in en blijf (of word) gezond!

Franck 06-51 26 52 57