Loket voor NOW aanvragen is open

Sinds 6 april is het NOW loket geopend. Inmiddels is de eerste drukte voorbij en hebben wij al vele aanvragen ingediend voor onze klanten. Heb je hulp nodig of wil je dat wij de aanvraag voor je indienen, neem dan gerust contact met ons op. Wil je het zelf doen, volg dan deze link.

Steun voor door coronacrisis getroffen dga’s

Het kabinet trekt van alles uit de kast om ondernemers uit de brand te helpen in deze coronacrisis. Ook veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zijn getroffen, maar het is niet altijd duidelijk of zij onder de noodmaatregelen vallen. Intussen meldt de Belastingdienst dat dga’s tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen hanteren.

Dga’s hebben altijd een beetje een bijzondere positie in de wet- en regelgeving. Zij zijn namelijk aandeelhouder, directeur én werknemer van hun eigen bv. Dat maakt dat het niet altijd direct duidelijk is of zij onder de noodmaatregelen vallen die het kabinet aankondigt voor ‘werkgevers’ of ‘zelfstandigen’. Wat is nu de stand van zaken?

Dga vaak buiten de boot bij NOW-regeling

Eén van de noodmaatregelen is de zogenoemde NOW-regeling. Daarmee neemt de overheid simpel gezegd de loonkosten over van ondernemingen en organisaties die acuut de omzet zien inzakken. De tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies. Uit de bijbehorende documentatie blijkt dat dga’s in principe niet voor deze regeling in aanmerking komen. Zij vallen namelijk niet onder de definitie van werknemer die voor deze regeling wordt gehanteerd. Alleen dga’s die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kunnen een NOW-aanvraag doen. Vaak is zo’n verzekering er niet, omdat dga’s juist in de wet zijn uitgezonderd van de verzekeringsplicht. Klik hier voor de volledige tekst van de NOW regeling.

TOZO, noodloket en bijzonder belastinguitstel

Verder is er nog de TOZO-regeling, die inkomenssteun en bedrijfskredieten regelt voor zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken meldt dat deze regeling in principe wél openstaat voor dga’s. Voorwaarde is dat zij voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar actief in de onderneming), dat de dga de volledige zeggenschap heeft (meer dan 50% van de aandelen) en financiële risico’s draagt. Ook moet de dga aannemelijk kunnen maken dat de bv nu geen salaris kan betalen.
Het noodloket voor een eenmalige gift van € 4.000 lijkt gewoon open te zijn voor dga’s, mits hun bv aan de algemene voorwaarden voldoet. Ook kunnen dga’s gebruikmaken van de fiscale hulpmaatregelen, zoals bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Gebruikelijk loon tijdelijk niet toepassen

Om de loonkosten voor dga’s te verlagen, roept de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) het kabinet op om tijdelijk geen rekening te houden met het gebruikelijk loon. Dit is het ‘gebruikelijke’ salaris dat een dga voor zijn werkzaamheden in de aangifte loonheffingen moet opnemen. Het standaardbedrag voor 2020 is € 46.000. De NOB pleit ervoor om de regeling tijdelijk buiten werking te stellen of in elk geval beperkt toe te passen. Zo ver is het nog niet, maar de Belastingdienst heeft inmiddels wel aangegeven dat dga’s die in zwaar weer zitten tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen afspreken met hun bv. Zij kunnen dan aan het eind van het jaar het juiste gebruikelijk loon voor het hele jaar achteraf bepalen.

Kabinet versoepelt belastinguitstel voor bedrijfsleven

Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor het bedrijfsleven om de belastingbetaling uit te stellen. Op die manier kunnen ondernemingen dreigende liquiditeitstekorten beter opvangen, zo hoopt het kabinet. Ondernemers kunnen nu ook uitstel aanvragen voor accijns, de milieubelasting, de kansspelbelasting, de assurantiebelasting en de verhuurdersheffing. Het uitstel geldt tot in ieder geval 19 juni, maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën bekend.

Eenvoudiger aanvragen

In zijn brief kondigt Vijlbrief aan dat het aanvragen van uitstel eenvoudiger wordt. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier op zijn website staan. Je logt in met DigiD om bij een kort formulier te komen waarin onder andere naar het RSIN nummer van de onderneming gevraagd wordt. Voor kleine ondernemers wordt het ook makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.

Ook komt er een regeling voor bedrijven die personeel uitzenden en hiervoor een zogenaamde g-rekening hebben. Dat geldt vooral in de bouw en uitzendbranche. Op dergelijke rekeningen reserveren ondernemers normaal gesproken bedragen voor de loonheffing of btw. Zij kunnen de Belastingdienst vragen om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren, zodat er kasgeld beschikbaar komt.

Noodplan start-upsector

Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Aan de totstandkoming van dit plan is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s, TechLeap en InvestNL. Met InvestNL en TechLeap wordt ook verder gewerkt aan een gezamenlijk programma gericht op innovatieve startups en scale-ups. Het streven is om vanaf 20 april aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken. De komende periode zullen we uitgebreid communiceren over criteria en aanvraagprocedure.

Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde. De hoogte van de leningen varieert tussen de €50.000 en €2 miljoen. Voor grotere financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met InvestNL. Waar mogelijk zal er zoveel mogelijk samen worden opgetrokken met private investeerders.

De komende periode gaan de ROM’s uitgebreid communiceren over de criteria, rente en looptijd van de leningen en de aanvraagprocedure.

Tot slot

Wij houden de actualiteiten met betrekking tot de maatregelen voor ondernemers nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In deze uitzonderlijke periode doen we graag nog een stap extra voor je.

Hou de moed er in en blijf (of word) gezond!

Franck 06 51 265 257