Bijzonder uitstel van betaling van belasting voor ondernemers

Heel veel bedrijven en ondernemers willen in aanmerking komen voor bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld, zo is bekend gemaakt in een kamerbrief 19 maart 2020.

Wij schreven al eerder over dit onderwerp en dit blijft onverminderd van kracht:
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verklaring derde deskundige

Er was de laatste dagen onduidelijkheid ontstaan over de door de fiscus gevraagde verklaring van een derde deskundige bij het vragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst voor ondernemers die in problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus. In die verklaring moest worden aangetoond dat er sprake is van op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen van tijdelijke aard. Er zou ook uit moeten blijken dat de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en dat de onderneming levensvatbaar is. Veel accountants vroegen zich echter af of daarmee niet het onmogelijke wordt gevraagd in deze onzekere tijden.

Omdat dit ‘onnodig tijd, geld en energie kost’ werd de regering verzocht ‘de bureaucratie rond uitstel van belastingen als gevolg van de coronacrisis tot een minimum te beperken. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft nu besloten dat de Belastingdienst ondernemers die daarom vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling geeft van loonbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.

Drie maanden

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Verzoek indienen

Wij raden nu iedere ondernemer die voor deze regeling in aanmerking wil komen aan, direct een brief naar de Belastingdienst te sturen op eigen briefpapier en ondertekend door tekeningsbevoegden. De brief kan verstuurd worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. Als je wilt sparren over de inhoud van de brief, neem dan gerust contact met ons op.

Tot slot

Wij houden de actualiteiten met betrekking tot de maatregelen voor ondernemers nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In deze uitzonderlijke periode doen we graag nog een stap extra voor je.

Bel ons gerust als je vragen hebt en dat mag ook buiten kantooruren!

Franck 06-51 26 52 57