Diverse regelingen

Wij praten je weer even bij over aanpassingen en uitbreidingen van afgeroepen maatregelen. Langzamerhand wordt er iets meer bekend, maar de definitieve regelingen zijn vaak nog niet vrijgegeven.

ZZP loket Gemeenten

In een aantal Gemeenten is het loket voor ZZP’ers al open. Voornamelijk in grote steden zoals Amsterdam en Utrecht. Alhoewel de regeling nog niet geheel duidelijk is, schieten Gemeenten zwaar gedupeerden vaak wel alvast te hulp met een voorschot uit eigen middelen. Is het loket in jouw Gemeente nog niet open, meld je dan vast per e-mail aan. Maak jezelf bekend met naam en toenaam en beschrijf heel kort en bondig hoe de Coronacrises jouw bedrijfsvoering raakt. De Gemeente zal dan binnen afzienbare tijd contact met je opnemen. Als we het hier over Gemeente hebben, dan bedoelen we de Gemeente waarin je woont. Als googelt op “uitvoering bbz [gemeentenaam]” dan kom je het snelst op de juiste pagina.

Wat voorheen de BBZ regeling was, heet nu de Tozo-regeling (Tijdelijk overbrugging zelfstandige ondernemers). De toegang daartoe wordt bewust laagdrempelig gehouden. Zo hoeven ZZP’ers niet eerst hun koopwoning op te eten of terug te vallen op het inkomen van hun partner. Ook de levensvatbaarheid van het bedrijf wordt niet getoetst.

Noodloket

Het RVO meldt dat het loket bijna open gaat. Volg het nieuws via deze link. De maatregel is er voor bedoeld de eerst nood te ledigen van zwaar getroffen ondernemers. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers in de horeca, culturele sector, evenementen en reisbranche. Ben je ondernemer in een zwaar getroffen branche? Vraag dan een tegemoetkoming aan van € 4.000 zodra het loket open is.

Uitstel belasting & melding betalingsonmacht

We schreven al eerder dat het aanvragen voor uitstel van betaling van belastingen, vereenvoudigd is. Wij raadden toen aan een generiek verzoek in te dienen middels een brief. Daar komen wij nu op terug, omdat wij van de belastingdienst hebben begrepen dat er alleen uitstel aangevraagd kan worden na ontvangst van een aanslag. Bij de BTW en loonheffing is sprake van een aangifte en niet van een aanslag. De belastingdienst kan in vervolg op de aangifte wel een (naheffings)aanslag opleggen. Die moet je dus afwachten voordat je uitstel kan aanvragen.

Volg deze link voor een voorbeeldbrief met instructies. Hierin verzoek je de Belastingdienst uitstel en omschrijf je kort en bondig hoe de coronacrisis jouw bedrijfsvoering raakt.

Uitstel kan je aanvragen voor de Inkomstenbelasting (ZZP’ers, eenmanszaken en VOF), Loonheffing, BTW en VPB. Als je een voorlopige aanslag VPB 2020 hebt ontvangen, kan je die eenvoudig terugbrengen naar nihil. Bel ons even als je dat wilt.

Belangrijk: om hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden, is het melden van betalingsonmacht verstandig als je betalingsproblemen verwacht. Op deze website kan je ook een hiervoor bestemd formulier downloaden. Deze verplichting was er altijd al en blijft onverkort van kracht. Hoe zich dat verhoudt tot het onzekere toekomstbeeld dat we nu kennen en de daartoe leidende uitstelregeling, is niet duidelijk. Hopelijk komt de Belastingdienst snel met aanvullende uitleg.

Start-ups & Scale-ups

Veel start-ups komen niet in aanmerking voor de diverse regelingen, omdat zij (nog) geen omzet hebben. DSA (Dutch Startup Association) en Techleap hebben dit onderwerp onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. Zij lobbyen voor een uitgebreider pakket aan maatregelen zodat ook de werkgelegenheid bij start-ups behouden kan worden en dat er ook regelingen voor DGA’s (directeur-grootaandeelhouders) komen. Als hier meer over bekend wordt, informeren wij jullie weer.

Uitstel bij banken en pensioenfondsen

Veel banken hebben maatregelen afgekondigd ter ondersteuning van het bedrijfsleven en particulieren. Daarnaast zijn er kredietmogelijkheden met garantie van de overheid. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de site van Abn Amro, ING en Rabobank.

Ook zijn er mogelijkheden om de afdracht aan pensioenfondsen uit te stellen. Neem daarvoor contact op met je verzekeringsadviseur. Gemeenten kunnen ook uitstel van betaling verlenen voor bijvoorbeeld toeristenbelasting en precario. Er gaan zelfs geluiden op om dit ook in te stellen voor WOZ aanslagen. Uitstel voor waterschapsbelasting is ook mogelijk. Zie bijvoorbeeld deze link naar de site van Gouwe-Rijnland.

Tot slot

Wij houden de actualiteiten met betrekking tot de maatregelen voor ondernemers nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In deze uitzonderlijke periode doen we graag nog een stap extra voor je.

Hou de moed er in en blijf (of word) gezond!

Franck 06-51 26 52 57